A projektről

A proAbility projekt célja, hogy a munkáltatók és a megváltozott munkaképességű munkakeresők között hídat építsen az együttműködési lehetőségek feltérképezésével. 2015-ben a projekt kutatást készített, jógyakorlatokat térképezett fel, hogy 2016-ban képzési és tananyagokat fejlesszen.

A projekt az első fázisában egy kutatás készült, melynek eredményeit a „Munkavállalók és munkáltatók a megváltozott munkaképességűek foglalkoztatási lehetőségeiről, esélyeiről” című tanulmányban lehet majd olvasni. A kutatás során megismert cégek, projektek és érdekérvényesítő egyesülések illetve a norvég partnerintézmény legfrissebb jógyakorlatait pedig a “Jógyakorlatok a megváltozott munkaképességű munkavállalók foglalkoztatásához” című kiadványban jelentetjük meg.

Facebook: www.facebook.com/proAbility.projekt/

A proAbility projekt második fázisában tan- és képzési anyagok készültek felsővezetők, HR-szakemberek és gazdaságtudományi területeket hallgató egyetemisták, főiskolások számára a kutatási eredményekre és a norvég és magyar jógyakorlatokra támaszkodva.

A projektben a Corvinus Egyetem, a Salva Vita Alapítvány, a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság illetve a Norvég Szolgáltatóipari Szövetség (NHO Service) működik együtt.

Rövidfilm az EGT Alap keretében megvalósított Ösztöndíj programról, melynek keretében a proAbility projekt megvalósult. Az Ösztöndíj program célkitűzése a nemzetközi együttműködések és a kölcsönös mobilitási programok megvalósításának elősegítése volt, valamint hozzájárult a magyar és külföldi intézmények közötti hosszú távú kapcsolatok és szakmai együttműködések kialakításához, jó gyakorlatok átvételéhez.