Kurucz Orsolya: Munkáltatók a megváltozott munkaképességű munkavállalók foglalkoztatásáról

A foglalkoztatáspolitika alapvető célkitűzése a munkaerőpiacról kiszoruló, továbbá a megváltozott munkaképességű emberek munkaerőpiaci integrációjának támogatása, gazdasági aktivitásuk növelése, a foglalkoztatási mutatók javítása. A jelzett célok érdekében számos intézkedés történt, mint a nagy ellátórendszerek radikális átalakítása, a hatályos jogszabályok többszörös módosítása, új jogszabályok életbe lépése, a rehabilitációs hozzájárulás összegének jelentős növelése. Tovább "Kurucz Orsolya: Munkáltatók a megváltozott munkaképességű munkavállalók foglalkoztatásáról"

Kemény Péter PhD: A HR kiterjesztése a rehabilitáció felé

Az emberi erőforrással kapcsolatos szaktudás és a foglalkozási rehabilitáció rokon, érintkező tudományterületek. Az első hallásra talán furcsa állítás igazságát könnyű belátni, ha előítéleteinket elhagyjuk, és megértjük, hogy a HR és a foglalkozási rehabilitáció (rövidítve: FR) is az emberrel, mint potenciális munkaerőforrással foglalkozik. Tovább "Kemény Péter PhD: A HR kiterjesztése a rehabilitáció felé"

Kurucz Orsolya (PhD) és Kemély Péter (PhD): Megváltozott munkaképességűek demográfiai mutatói

A WHO adatai szerint a 15 év fölötti népesség tagjai közül nagyjából 785 millió ember (15,6%) fogyatékos, közülük 110 millió ember (2,2%) küzd nagyon komoly funkcionális életviteli problémákkal. Az Európai Unióban kb. 35 millióra tehető a megváltozott munkaképességűek száma a 15-64 éves korosztályban, ami 14,1%-a a korcsoport teljes népességének (Eurostat, 2011). Tovább "Kurucz Orsolya (PhD) és Kemély Péter (PhD): Megváltozott munkaképességűek demográfiai mutatói"

Kurucz Orsolya (PhD) és Kemély Péter (PhD): A megváltozott munkaképességű munkavállalók foglalkoztatását érintő jogszabályok 2. rész

A jelenlegi jogrendszerben a fogyatékos emberek foglalkoztatásának fő szabályai a szociális ágazathoz tartoznak. A szociális ellátásokról és szociális igazgatásról szóló 1993. évi III. törvény, a fogyatékos emberek intézményi foglalkoztatását, a megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXCI. törvény, a bértámogatás keretében védett szervezetnél vagy akkreditált munkaadónál végzett foglalkoztatást szabályozza; valamint a munkaadók részére előírja a rehabilitációs hozzájárulás adónem teljesítését. Tovább "Kurucz Orsolya (PhD) és Kemély Péter (PhD): A megváltozott munkaképességű munkavállalók foglalkoztatását érintő jogszabályok 2. rész"

Kurucz Orsolya (PhD) és Kemély Péter (PhD): A megváltozott munkaképességű munkavállalók foglalkoztatását érintő általános jogszabályok

Az egészségi problémával, fogyatékossággal élők esélyegyenlőségének megteremtése Európában már négy évvel a Római szerződés után markánsan megfogalmazódott az 1961-es Európai szociális kartában. Az évek során többször módosított dokumentumot az 1997-es Amszterdami szerződés emelte be az Európai Unió jogszabályai közé: ez a lépés mérföldkövet jelentett a társadalmi kirekesztés elleni stratégiában. Magyarország a kartát 1999-ben hirdette ki, így az a hazai jog részévé vált. Tovább "Kurucz Orsolya (PhD) és Kemély Péter (PhD): A megváltozott munkaképességű munkavállalók foglalkoztatását érintő általános jogszabályok"