Fogyatékosság-barát Munkahely elismerés

2010-ben hozta létre a Salva Vita Alapítvány ezt az elismerést, hogy segítse a fogyatékos embereket és a foglalkoztatásukra nyitott munkáltatókat közelebb hozni egymáshoz. A programon nyílt munkaerőpiaci munkáltatók vehetnek részt, akik vállalják, hogy folyamatosan fejlesztik a fogyatékos emberek foglalkoztatására vonatkozó gyakorlatukat. Az elismeréssel együtt egy logó is jár, melyet a munkáltató bármely kommunikációs felületen (pl. álláshirdetésen) szabadon használhat, így nyilvánvalóvá tudja tenni, hogy felkészülten és nyitottan várja fogyatékos munkakeresők jelentkezését is.

A jógyakorlat részletes leírása, kitűzött céljai

A Fogyatékosság-barát Munkahely Programban részt vevő cégeknek rövid és középtávon teljesítendő (3 hónap és 2 év) célokat kell kitűzniük. Ezek olyan fejlesztések, amelyek elősegítik a fogyatékos emberek beilleszkedését, a befogadó környezet kialakítását, a munkavállalók felkészítését, végső soron a hosszú távú sikeres foglalkoztatás megvalósulását. A vállalatokkal a kapcsolattartás folyamatos, három hónap, illetve a két év elteltével a szervezeteket személyesen is monitorozza a Salva Vita alapítvány.

 

„Fogyatékosságnak azt a helyzetet tekintjük, amikor a test struktúrájának és/vagy a test funkciójának sérülése miatt az ember mindennapos tevékenysége, és így az érintett személy társadalmi életben való részvétele akadályozott. A fogyatékosság nem betegség, nem zárja ki az egészséget.”
Forrás: 4M Tájékoztató füzet munkáltatóknak, Zalaegerszeg, Zala Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja, 2013.
A fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló 1998. évi XXVI. törvény szerint:
„Fogyatékos személy: az a személy, aki tartósan vagy véglegesen olyan érzékszervi, kommunikációs, fizikai, értelmi, pszichoszociális károsodással – illetve ezek bármilyen halmozódásával – él, amely a környezeti, társadalmi és egyéb jelentős akadályokkal kölcsönhatásban a hatékony és másokkal egyenlő társadalmi részvételt korlátozza vagy gátolja.”

A Fogyatékosság-barát Munkahely elismerést azok a cégek kaphatják meg, amelyek sikeresen teljesítették a pályázatban vállaltakat. Az elismerést egy ünnepélyes díjátadó keretében kapják meg a vállalatok és, ezt követően két éven át jogosultak a logó használatára, melyet ezt követően meg kell újítani.


„Pozitív visszajelzést kaptunk, hogy így is megpróbálunk az üzleti életben érvényesülni.”

(Alko-soft Bt.)

 

A bevezetés előzményei, okai, a jógyakorlat résztvevői és felelősségeik

A fogyatékosság-barát Munkahely Elismeréshez hasonló program Nagy Britanniában már a 90-es évek óta működik, ott már több ezer munkáltató csatlakozott hozzá. A módszert a Salva Vita Alapítvány adaptálta a magyar viszonyokra és vezette be 2010-ben.

 

Az alapítvány tapasztalata az, hogy számos munkáltató szeretne megváltozott munkaképességű embereket alkalmazni, sok fogyatékos ember pedig tudna és akarna is a nyílt munkaerő-piacon érvényesülni, ők mégis nehezen találják meg egymást. A Fogyatékosság-barát Munkahely elismerés és a vele járó logó egy eszköz, mely ezt a folyamatot segíti.


„A díj elnyerése óta sokkal több megváltozott munkaképességű ember küldi el hozzánk direkt módon az önéletrajzát és hivatkozik a logóra.”

(Accor Pannonia Hotels Kft.)

 

Ezzel együtt az elismerés kiemeli azokat a munkáltatókat, akik elkötelezettek a fogyatékos emberek foglalkoztatása terén és hajlandóak erőfeszítéseket tenni a munkaerőpiaci integrációjuk előmozdítása érdekében.

 

Nehézségek, pozitívumok, eredmények és kulcs sikerfaktorok

A program sikeressége részben a díjazott cégek számában, részben pedig az elismerés ismertségének növekedésében mérhető. A díjazott cégek száma 2015 márciusában elérte az 50-et. Az alapítvány vidéki népszerűsítő rendezvényeket tart, vidéki kamarákkal tartja a kapcsolatot, mégsem egyszerű feladat megtalálni a nyitott munkáltatókat. A pályázati program ugyanis energiát és munkát igényel a jelentkezőktől, pénzjutalom viszont nem társul hozzá. A fogyatékos emberek foglalkoztatásának ügye egy vállalaton belül többnyire extra feladatként „hárul” a megbízott kollégára, bár a díjazottak munkájuk elismeréseként is tekintenek a díjra. Ez sokszor csökkenti a részvételi hajlandóságot.
Ugyanez igaz a workshopokra, tapasztalatmegosztásra teret adó eseményekre: az igény meglenne rá, a sok feladat mellett azonban nehéz ezekre időt szakítani.


„A Fogyatékosságbarát Munkahely Díj elnyerése az eddigi munkánk és törekvéseink magas szintű elismerése, melyre büszkék vagyunk, ugyanakkor ösztönző erő is, hogy folytassuk a fejlesztéseinket egy MINDENKI számára befogadó világ megteremtéséért.”

(Eötvös Loránd Tudományegyetem Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Főiskolai Kar)

 

A jógyakorlat eredményességének mérése, értékelése

A Fogyatékosság-barát Munkahely programhoz évről évre egyre több munkáltató csatlakozik. Azok a szervezetek, amelyek már egyszer elnyerték az elismerést, 2-4-6 év elteltével rendszerint ismét pályáznak. 2014. decemberi kérdőíves felmérés eredményeképp, 22 már díjazott szervezet visszajelzéséből azt a tanulságot vonta le az alapítvány, hogy a díjazottak alapvetően elégedettek a programmal és az elismeréssel járó előnyökkel, ám nagyobb médianyilvánosságot várnának el és több lehetőséget a jógyakorlatok és tapasztalatok megosztására.

 

Fenntarthatóság

A program nem önfenntartó finanszírozása pályázati forrásból valósul meg. A programot az Emberi Erőforrások Minisztériuma támogatja.

 

További tudnivalók:

Jobcentre Plus disability two ticks scheme: https://www.civvystreet.org

Videók:
https://www.youtube.com/watch?v=6-cdzxv-2Gw
https://www.youtube.com/watch?v=9q1Jz9sNm-o
https://www.youtube.com/watch?v=35kS2bQCgsc
https://www.youtube.com/watch?v=eaETenPNkKQ
http://magyarhirlap.hu/cikk/4140/Rangot_ad_a_fogyatekosbarat_jelzo
http://www.news4business.hu/kozlemenyek/press_release.php?id=24857