Grundfos Mo. kft. – Hátrányos helyzetű munkavállalók alkalmazása gyárakban

A Grundfos dán székhelyű multinacionális vállalat, a világ legnagyobb szivattyúgyártóinak egyike, amely 55 országban, több mint 80 céggel van jelen: Magyarországon 3 vállalatuk működik, 2200 főt foglalkoztatnak. Tatabányán villany- és búvármotorokat, illetve szennyvíz-, keringető és építőipari szivattyúkat, Székesfehérváron szennyvízátemelő és centrifugál szivattyúkat, valamint egyedi, egydarabos gyártási rendszerben óriásszivattyúkat gyártanak.

 

A jógyakorlat részletes leírása, kitűzött céljai

A Grundfos Magyarország Kft. számára alapvető fontosságú a társadalmi felelősségvállalás és a fenntarthatóság, illetve a diverzitáson alapuló vállalatvezetés. Céljuk, hogy a társadalmi sokféleség a vállalaton belül is megjelenjen, így az alkalmazottak közötti generációs különbségekben, a nemi egyenlőségben illetve a fogyatékossággal élő személyek alkalmazásában is. A nemi egyenlőség jegyében specifikus, globális célok fogalmazódtak meg a vállalatvezetésben tevékenykedő nők számára, ideértve a képzést, a mentorálást és a karriertervezést. Céljuk, hogy a globális munkaerő 3%-át megváltozott munkaképességű dolgozók tegyék ki, illetve a női vezetők aránya 2017-re elérje a 25%-ot.
 

A bevezetés előzményei, okai, a jógyakorlat résztvevői és felelősségeik

A vállalat alapítója Poul Due Jensen 1968-ban hozta létre az első műhelyt Dániábana megváltozott munkaképességű munkavállalók számára. A fogyatékos személyek alkalmazására vonatkozó szándék már a vállalat alapító okiratában nevesítve lett. Ez a felelősségteljes, elkötelezett vállalati kultúra a mai napig jellemzi a nemzetközi céget.
A magyarországi vállalat 2001 óta, azaz a magyarországi gyártás kezdetétől alkalmaz megváltozott munkaképességű munkavállalókat. Jelenleg a vállalat létszámából, 2200 főből 116 a megváltozott munkaképességű munkavállaló, akiket egy dedikáltan rájuk figyelő segítő támogat. Az alkalmazottak rugalmas, négyórás és többműszakos rendben dolgoznak, a munkafolyamatok a munkavállalók képességeinek megfelelően lettek kialakítva.

A nemzetközi vállalatok esetében (is) meghatározó, hogy az anyavállalat, illetve a tulajdonos számára a célcsoport foglalkoztatása milyen prioritással bír.

 

Nehézségek, pozitívumok, eredmények és kulcs sikerfaktorok

Ahhoz, hogy a megváltozott munkaképességű munkavállalók zökkenőmentes integrálása, foglalkoztatása megvalósuljon fontos, hogy igényeik szerint megtörténjen a munkafolyamatok átszervezése, a munkakörök átalakítása, és az akadálymentesítés, ami esetenként nagyobb költségekkel is járhat. A Grundfos esetében a gyárak teljesen akadálymentesnek épültek, az esetenként felmerülő további akadálymentesítési akciók óriási pluszköltségeket már nem jelentenek.
A foglalkoztatás sikerének kulcsa, hogy az elköteleződés a vállalati alapkultúra részét képezze, vagy az idők során azzá váljon. A másik az érzékenyítés, amelynek keretében felkészítik a vállalat dolgozóit; megválaszolják az esetleges kérdéseket és eloszlatják a felmerülő kétségeket, negatív sztereotípiákat a megváltozott munkaképességű munkavállalókkal kapcsolatban.

A vállalati szemléletmód megváltoztatása, az újfajta gondolkodásmód stratégiai szintre emelése nélkül tartós változás csak ritkán valósulhat meg.

 

Kiket lehet megváltozott munkaképességű munkavállalónak tekinteni?

  •  Megváltozott munkaképességűnek tekinthető az a személy, aki veleszületett, balesetből vagy betegségből kifolyólag nem képes olyan módon vagy mértékben elvégezni a rá bízott feladatokat, mint a hozzá korban, nemben, képzettségben hasonló személyek általában.
  • Azt, hogy adott személy milyen mértékű munkaképesség-csökkenéssel él, azt jelenleg az RSZSZ, a Rehabilitációs Szakigazgatási Szerv állapítja meg szakértői vizsgálat során. A szakértői vizsgálat eredményeképpen a személy egy RSZSZ-határozatot kap, mely kimondja, hogy milyen mértékű munkaképesség-csökkenéssel össz-szervezeti egészségkárosodással, egészségi állapottal rendelkezik, valamint, hogy állapota, megállapított „százaléka” végleges, vagy felülvizsgálatra szorul. A megváltozott munkaképességet Országos Orvosszakértői Intézete (OOSZI), Országos Rehabilitációs és Szociális Szakértői Intézet (ORSZI) illetve a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal (NRSZH) állapította meg korábban.
  • „A foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról” szóló 1991. évi IV. törvény szerint megváltozott munkaképességű személy: „aki testi vagy szellemi fogyatékos, vagy akinek az orvosi rehabilitációt követően munkavállalási és munkahely-megtartási esélyei testi vagy szellemi károsodása miatt csökkennek.

Forrás: 4M Tájékoztató füzet munkáltatóknak, Zalaegerszeg, Zala Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja, 2013. http://megvaltozott.hu/dokumentumok

 

A jógyakorlat eredményességének mérése, értékelése

A jógyakorlat eredményessége elsősorban a megváltozott munkaképességű munkavállalók magas számában, illetve a régóta fennálló foglalkoztatásban jelenik meg. A megváltozott munkaképességű alkalmazottak körében a dolgozói elégedettség és cég iránti lojalitás magas. Ezt bizonyítja, hogy 2015 első negyedévében rehabilitációs területre beadott direkt jelentkezések száma elérte az összes jelentkezés számának több mint egyharmadát, illetve, hogy az Aon Hewitt 2013-as Legjobb Munkahely Felmérésén a cég megváltozott munkaképességű munkavállalói a vizsgált elkötelezettségi mutatókon a cég összdolgozóinak átlagánál magasabb értékeket jelöltek meg.

„Ezek az emberek sok esetben színfoltjai a szürke hétköznapoknak. Illetve a szakirodalomból ismert előnyök mind-mind megállják a helyüket.”

(megváltozott munkaképességű dolgozók támogatásáért és képviseletéért felelős HR-munkatárs)

A program eredményeit az is alátámasztja, hogy a cég többször elnyerte a Fogyatékosság-barát Munkahely elismerést.
 

Fenntarthatóság

A hosszú távú foglalkoztatás kulcsa a vállalat esetében az, hogy az elköteleződés mélyen a vállalati kultúrában gyökerezik, és deklarált módon az alapító okiratban is megjelenik.