Munkáltatók Esélyegyenlőségi Fóruma Egyesület

Magyarország első önszabályozó, munkáltatókat tömörítő, az esélyegyenlőség fontosságát hangsúlyozó szakmai és érdekvédelmi szervezete 2010 áprilisában alakult. A Munkáltatók Esélyegyenlőségi Fóruma Egyesület (MEF) célja, hogy felhívja a munkáltatók figyelmét a hátrányos helyzetű célcsoportok foglalkoztatásának fontosságára és előnyeire. A fórum a Salva Vita Alapítvány kezdeményezésére és részvételével jött létre.

A jógyakorlat részletes leírása, kitűzött céljai

A MEF legfontosabb célkitűzései:

 • a munkaadók részére szakmai támogatást nyújtani az esélyegyenlőség biztosításához;
 • elősegíteni a nemzetközi esélyegyenlőségi alapelvek magyarországi meghonosítását;
 • a munkáltatókat összefogni, hogy együtt léphessenek fel a hátrányos helyzetű társadalmi csoportok hátrányos megkülönböztetésének visszaszorításáért a foglalkoztatásban;
 • biztosítani a hazai, az uniós és más nemzetközi legjobb esélyegyenlőségi gyakorlatok közötti tudástranszfert;
 • előmozdítani a munkáltatók közötti tapasztalatcserét;
 • népszerűsíteni a munkahelyi sokszínűség, esélyegyenlőség értékeit.

A jelenlegi tagok között több, egyenként is sok ezer embert foglalkoztató magyar és multinacionális társaság van, de kisebb vállalkozások és civil szervezetek egyaránt megtalálhatók. A MEF tagjai, akik összefogásukkal példát kívánnak mutatni: Auchan Magyarország Kft., BP BSC Kft. Budapest Bank, Budapest Esély Nonprofit Kft., E.ON Hungária Zrt., IBM Magyarországi Kft., Jól-Lét Alapítvány, Job Kft., Magyar Posta Zrt., Magyar Telekom Nyrt., Manpower Kft., MOL Nyrt., Motiváció Alapítvány, Provident Pénzügyi Zrt., Salva Vita Alapítvány, Sanofi Zrt., SPAR Magyarország Kereskedelmi Kft., Szerencsejáték Zrt., Tesco Globál Áruházak Zrt..

Tagok azok a munkáltatók lehetnek, akik a MEF céljaival egyetértenek, azok megvalósulásáért elkötelezettséget éreznek, valamint törekszenek az esélyegyenlőséget biztosító foglalkoztatási gyakorlat megvalósítására, elkötelezettek a továbbfejlődés, jobbítás iránt.

A tagoknak lehetőségük van aktívan és közvetlenül részt venni az üzleti életben felmerülő mindazon esélyegyenlőségi témák felvetésében, megvitatásában és megoldásában, melyek szinte minden cégnél előfordulnak és jelentősen befolyásolhatják a vállalat eredményességét. Naprakész szakmai információkhoz juthatnak a munkahelyi sokszínűség és az esélyegyenlőség megvalósításához.

A MEF több formában is lehetőséget nyújt tagjainak a formális és kötetlen tapasztalatcserére és jó gyakorlataik megosztására

 • Évente egy-két rendezvényen vehetnek részt, ahol interaktív előadások keretében közelítünk meg és bontunk ki egy-egy specifikus esélyegyenlőségi témát.
 • Kéthavonta kötetlen keretek között beszélgethetnek olyan cégek kapcsolattartóival, melyek jógyakorlatok tárházát működtetik cégeiknél.
 • Levelezőlistákon közvetlenül is kapcsolatba léphetnek más tagokkal, tapasztalatokat cserélhetnek velük.
 • A Salva Vita honlapjának zárt részére regisztrálhatnak és hozzáférhetnek folyamatosan bővülő szakmai anyagaikhoz.

Szakértői támogatás

A tagok számára számára a Salva Vita Alapítvány szakértők segítségével, a megváltozott munkaképességű személyek foglalkoztatásával kapcsolatban felmerülő minden szakmai kérdésben támogatást tud nyújtani.


„Nem mindenhol tudnak minden hátrányos helyzetű csoportnak megoldást találni, de meggyőződésünk, hogy legalább egy csoportnak bármely munkahely tudna segíteni. ”

(Széll Hajnalka, MEF-elnök)

 

Közös érdekképviselet

A MEF-tagoknak lehetőségük van a többi céggel együtt közösen szakpolitikai állásfoglalásokat megfogalmazni és azokat eljuttatni a mindenkori döntéshozók felé. Ily módon véleményükkel befolyásolhatják a foglalkoztatáspolitikai elképzeléseket és azok kivitelezését.
MEF tagok így:

 • Növelhetik tudásukat esélyegyenlőségi témákban.
 • Sikeresen birkózhatnak meg a gyakorlatban a megváltozott munkaképességű személyek foglalkoztatása során felmerülő problémákkal.
 • Képesek lesznek működő kreatív megoldásokat találni és sikeresen alkalmazni minden olyan személy foglalkoztatására, aki valamilyen szempontból atipikus bánásmódot igényel.
 • Megmutathatják, hogy cégük társadalmilag felelős cégként elkötelezett az esélyegyenlőség biztosítása iránt.

A bevezetés előzményei, okai, a jógyakorlat résztvevői és felelősségeik

A MEF a londoni Business Disability Forum mintájára alakult, a tagok maguk alapították, hogy jó gyakorlataikat megoszthassák. Az egyesületben a tagok HR szakemberei munkálkodnak, munkájukat az egyesületi titkár koordinálja.

Nehézségek, pozitívumok, eredmények és kulcs sikerfaktorok

A gyakori kommunikáció és közös munka igazi élő kapcsolatokat hozott létre a tagok kapcsolattartói között, így a tagok egymást hatékonyan inspirálják a témában. A MEF friss eredménye, hogy az idén az egy munkacsoport törvénymódosítási javaslatcsomagot készített távmunka témában és azt benyújtotta a kormányzat felé.

A jógyakorlat eredményességének mérése, értékelése

Nyaranta a koordinátor évértékelő beszélgetéseket tart a tagok kapcsolattartóival, ennek eredményét megosztja az elnökséggel, és az elnökség erre építi a MEF következő évi stratégiáját.

Nehézségek, pozitívumok, eredmények és kulcs sikerfaktorok

A MEF működése folyamatos. Fenntartását az biztosítja, hogy a tagok éves tagdíjat fizetnek.

További tudnivalók:

http://www.hrportal.hu/hr/mindenki-kepes-hasznos-munkat-vegezni-20150312.html
www.mef.forum.hu