Oktatásfejlesztési Observatory Központ

Az Oktatásfejlesztési Observatory Központ a Budapesti Corvinus Egyetemen működik az oktatás – ezen belül kitüntetetten a szakképzés és felnőttképzés – fejlesztését szolgáló kutató, információgyűjtő, elemző, fejlesztő és kapcsolatépítő tevékenységet folytató műhelyként. Legfontosabb európai partnerünk a Cedefop (Európai Szakképzés-fejlesztési Központ). Szoros együttműködésben dolgozunk mindazon hazai közigazgatási és civil szervezetekkel, társadalmi partnerekkel, kutatóintézetekkel, amelyek a szakképzés és a humánerőforrás-fejlesztés területén érintettek.

www.observatory.org.hu