Parafix kft. – Nyitottabb vállalati működés és sikeres integráció egy közepes vállalatban

A Parafix Kft. 2011 óta működik egy angol cég társvállalataként. Öntapadó ragasztószalagokat, filmeket, habokat és fóliákat dolgoznak fel, és értékesítenek. Mivel ragasztástechnológiával foglalkoznak, így a tevékenységek és munkakörök speciális mérnöki tudást igényelnek.

A jógyakorlat részletes leírása, kitűzött céljai

 

A következő gyakorlat viszonylag új keletű; mindössze 3 évre tekint vissza. Még nincs formalizálva, de a cégnek folyamatosan készül az esélyegyenlőségi politikája, amelynek részét képezi majd a megváltozott munkaképességű munkavállalók foglalkoztatása. Azért esett erre a cégre a választásunk, mert szerettük volna bemutatni egy közepes vállalat gyakorlatát, amit ugyan egy angol cég létesített, de amely működésében és HR-gyakorlatában autonóm módon működik, így nagyrészt egy magyar közép- és kisvállalkozás jegyeit viseli. Természetesen a cég befogadó és munkavállaló-központú szemlélete, a megváltozott munkaképességű munkavállalók foglalkoztatásához kapcsolódó reflektáltság is a kiválasztás okai között szerepelt.

 

A cég meglévő pozíciókba vett fel megváltozott munkaképességű munkavállalókat, akiknek foglalkoztatására elsősorban a csomagoló részlegben volt lehetőség. Itt négy megváltozott munkaképességű munkavállaló dolgozik integráltan a nem megváltozott munkaképességű társakkal együtt: ugyanazt a munkát végzik, mint mások is azon a részlegen. A cég hamarosan új üzemegységet nyit, ahol hasonló területen tervezik a megváltozott munkaképességűek foglalkoztatását, ugyanakkor nem zárkóznak el attól, hogy más munkaköröket is betölthessenek.

 

A cég a megváltozott munkaképességű munkavállalóit alkalmazottként foglalkoztatja, ám a megváltozott munkaképességű embereken kívül a regisztrált tartós álláskeresőknek is igyekszik munkalehetőséget nyújtani egy szociális szövetkezet révén. A Segítő Partnerek szociális szövetkezet azért jött létre, hogy a regisztrált tartós álláskeresőnek lehetőséget adjon munkavégzésre. A szociális szövetkezet célja a hátrányos helyzetben lévő tagjai számára munkafeltételek teremtése, valamint szociális helyzetük javításának egyéb módon történő elősegítése. A szociális szövetkezetek működési feltételeit a 2006. évi X. törvény a szövetkezetekről határozza meg.

 

A jogviszonyon kívül nincs más különbség a foglalkoztatás tekintetében a szövetkezeti tagként illetve alkalmazottként dolgozó munkavállalók között, tehát ugyanazok a belső szabályok és policyk vonatkoznak mindenkire.

A munkaerő-közvetítésben az NRSZH (Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal) és a Soteria Alapítvány (www.soteria.hu) nyújtott segítséget, ám a cég önállóan fogott hozzá a felvett megváltozott munkaképességű munkavállalók beilleszkedésének elősegítéséhez.

A Sotéria Alapítvány 1995-ben alapult és pszichiátriai betegséggel élők számára nyújt segítséget. A mentális problémák pszicho-szociális megközelítése mentén kapcsolódik az elme-egészségügyi rendszerhez, és szolgáltatásait a szociális ellátórendszer részeként nyújtja.

A bevezetés előzményei, okai, a jógyakorlat résztvevői és felelősségeik

 

A megváltozott munkaképességű munkavállalók felvételének ötlete akkor merült fel, amikor egy frissdiplomás jogász került a cég HR-osztályára, aki elvégezte az ELTE Munkaügyi és társadalombiztosítási igazgatási képzését. Ő kezdeményezte a cégvezetőnél, hogy megváltozott munkaképességű embereket is felvegyenek. Ez nem ütközött akadályokba, hiszen a cég szemléletéből, filozófiájából, valamint vezetési stílusából is következik a társadalmi felelősségvállalás.

 

A csomagolórészleg vezetője felelős azért, hogy az adott részlegben zökkenőmentesen és mindenki számára megfelelően menjen a munka, a felmerülő problémákat is ő kezeli első körben. Ha ez nem működik, akkor a HR-osztály felelősei is közbelépnek. Ők egyébként hangsúlyozták a folyamatos kapcsolat és odafigyelés fontosságát, olyan légkör megteremtését, amelyben minden munkavállaló, ideértve a megváltozott munkaképességű dolgozókat is, bátorítva érzi magát arra, hogy kommunikáljon mind a munkatársakkal, mind pedig a menedzsmenttel. Egy viszonylag kis létszámú cég esetében ez a figyelem biztosítható.

 

Integráció, folyamatos kommunikáció, nyitottság, rugalmasság – ezen értékek mentén igyekszik működtetni a cég humánerőforrás politikája.

Nehézségek, pozitívumok, eredmények és kulcs sikerfaktorok

A cég igyekszik megtalálni azt az egyensúlyt, amelyben egy megváltozott munkaképességű dolgozó állapota és az abból adódó nehézségek maximálisan figyelembe vehetők (pl. gyakoribb orvosi vizsgálat, esetleg hosszabb szabadságolás igénye, stb.). De a rugalmasan kezelés érvényes a többi munkavállaló esetében is. Ez a szemlélet arra a kiindulópontra épít, hogy „minden ugyanaz, de mégis más”, vagyis, hogy mindenki küzd valamilyen problémával, nehézséggel, még ha ezek különbözőek is, illetve, hogy egészségkárosodás bárkinél bekövetkezhet.

„És én úgy gondolom, hogyha a munkáltatók ezen a soron elindulnak, hogy mennyire fontos nekem az az ember, és vajon fontos lenne akkor is, ha valami változás történik az életében, akkor talán végig tudja gondolni, hogy milyen fogyatékosság az, amit ő el tud fogadni bizonyos munkakörökben.”
(egy vezető munkatárs)

A cégnél alacsony a fluktuáció és ez igaz a megváltozott munkaképességű munkavállalóikra is.
Ez nem volt mindig így. Az indulásnál sok megváltozott munkaképességű munkavállaló követte egymást, amíg a cég is felismerte, hogyan képzeli a foglalkoztatást, és milyen munkavállalókkal tud együtt dolgozni. Fokozatosan jöttek rá a folyamatos kommunikáció, a visszajelzés és az előzetes érzékenyítés fontosságára, amelyet a munkatársakkal történő beszélgetés formájában végeznek. Tapasztalatuk rávilágít az alternatív munkaerőpiaci szolgáltatók munkájának, valamint az általuk felhalmozott tudás munkáltatókkal való megosztásának jelentőségére.

A jógyakorlat mérése, értékelése

A kezdeti nehézségek után a felvett megváltozott munkaképességű emberek állandó munkatársakká váltak, a fluktuáció alacsony, ami – formális értékelés híján – arra enged következtetni, hogy az eddigi gyakorlat bevált.