Rehab Critical Mass – “Minden más és mégis ugyanaz”

A Rehab Critical Mass egy érdekvédelmi és par excellance civil kezdeményezés, aminek célja, hogy összefogja „a fogyatékossággal élő személyeket, ezáltal erősítse az érdekvédelmi képességüket, fokozza a kooperációs hajlamot, valamint az össztársadalom számára láthatóvá váljanak, és ezáltal erősödjön a szolidaritás az emberek között.” Egy mozgássérült fiatalember kezdeményezésére indult 2014-ben. A Rehab Critical Mass felvonulásán korábban soha nem látott számban vettek részt fogyatékossággal élők.

A jógyakorlat részletes leírása, kitűzött céljai

Ezt a jógyakorlatot azért tartjuk fontosnak bemutatni egy munkavállalásról szóló tanulmány részeként, mert mi is azt a különböző szükségletek, dimenziók együttes figyelembevételét jelentő holisztikus szemléletet valljuk, amit az alább bemutatott Rehab Critical Mass is képvisel és szorgalmaz azért, hogy a fogyatékossággal élő emberek teljes életet élhessenek. Hiszen például a sikeres munkavállaláshoz megfelelő szaktudásra, képzettségre van szükség, ezért a foglalkoztatással együtt, egyszerre kell beszélni a fogyatékossággal élők számára elérhető és hozzáférhető képzésekről, a megváltozott munkaképességűek számára rendelkezésre álló át- vagy továbbképzésekről.


„Ez is a mi dolgunk, megmutatni magunkat, hogy vagyunk, mások vagyunk, de ugyanolyan szerves része vagyunk a társadalomnak, mint akárki más, aki két lábon jár, vagy érthetően tud beszélni.”

(Rehab Critical Mass szervező)

 

A kezdeményezés fontos jellemzője, hogy tevékenysége nem egy fogyatékossági típusra korlátozódik, hanem egyaránt képviseli a mozgásukban, látásukban, hallásukban, beszédükben, mentálisan akadályozott, vagy halmozottan sérült emberek érdekeit. Természetesen különböző csoportokról van szó sokféle problémával, amiben közös, az érdekérvényesítés nehézsége.

További közös vonás a „láthatatlanságuk”: a fogyatékossággal élők jószerivel láthatatlanok nemcsak a médiában, hanem a mindennapi életben is. A Rehab Critical Mass éppen ezért az utcára hívta a fogyatékossággal élőket, családtagjaikat, barátaikat: 2014-ben és 2015-ben is megrendeztek az Rehab Critical Mass felvonulást, amelyeken korábban soha nem látott számban vonultak végig fogyatékossággal élők Budapest utcáin, megmutatva magukat és felhívva a figyelmet arra, hogy őket is megilletik az egyenlő jogok és esélyek.

 

Mindazt, amiről a felvonulás szólt, kiáltványba foglalták a szervezők, ebben megfogalmazták hitvallásukat, és lefektették azokat az alapvető jogokat és igényeket, amelyek szükségesek ahhoz, hogy a fogyatékossággal élők emberhez méltó életet élhessenek:

  • szociális biztonsághoz való jog,
  • megfelelő oktatási intézmények
  • társadalmi befogadás
  • személyre és állapotra szabottabb támogató, segítő szolgáltatások
  • a nagy bentlakásos intézményekkel szemben a kisebb lakóotthonok létrehozása,
  • akadálymentesítés,
  • a fogyatékossággal élő ember állapotából kiinduló komplex rehabilitációs rendszer kialakítása.

 

Felvonulás évente egyszer van, de az érdekvédelmi munka folyamatos. Munkacsoportok szerveződnek a különböző területek szerint, így elindult a megváltozott munkaképességű emberek csoportja azzal a céllal, hogy kidolgozzon egy protokollt a foglalkoztatással kapcsolatban; működik egy szülői csoport, illetve nemrég indult el a Mentál Rehab 2015, amely a lelki egészség megőrzésének fontosságára hívja fel a figyelmet.

 

A bevezetés előzményei, okai, a jógyakorlat résztvevői és felelősségeik

A mozgalom Kiss Csaba kezdeményezésére jött létre, hogy összegyűjtse és kritikus tömeggé szervezze a fogyatékossággal élő embereket és családtagjaikat, barátaikat és támogatóikat. Csaba így fogalmazza meg az Rehab Critical Mass indíttatását:


„Aki nincs benne, az honnan tudja, hogy mire van szüksége egy ilyen embernek? Még akkor sem tudja,ha politikus, sőt, még akkor sem biztos, hogy tudja, ha szakember. Ez a mi dolgunk, hogy egyértelműen elmondjuk, hogy mire van szükségünk.”

(https://www.youtube.com/watch?v=nOJpoxRjNms)

 

Nehézségek, pozitívumok, eredmények és kulcs sikerfaktorok

A kezdeményezés kulcsa az, hogy maguk az érintettek szerveződnek: ez óriási erőt ad a szervezetnek. Hiszen ki más lenne a kompetensebb, ki más tudná pontosabban elmondani, hogy mire van szüksége a fogyatékossággal élő embereknek, mint ők maguk?

Láttuk azt is, hogy az önkéntes részvétel, az ügy iránti elköteleződés, mind az érintettek, mind a segítők – legyenek ők támogató barátok, szakemberek, ép vagy bármilyen problémával küzdők – részéről képes látványos, nagyszabású megmozdulássá alakulni, ezáltal pedig láthatóságot adni a fogyatékossággal élőknek a mainstream médiában.
A felvonulásoknak és az RCM tevékenységének továbbá komoly szemléletformáló hatása van, aminek az az üzenete, hogy „Mindenki képes, csak másképpen”, tehát mindenki a képességei alapján vehessen részt a társadalomban. Ez volt a legfőbb üzenete például a 2015. májusi felvonulásnak és innen származik a „másként képes ember” kifejezés.

A jógyakorlat mérése, értékelése

A Rehab Critical Mass nagy eredménye, hogy sikerült felhívni a figyelmet a fogyatékossággal élők társadalmi kirekesztettségére, illetve elindítani egy társadalmi párbeszédet az érintett személyek, az érdekvédelmi szervezetek és a szakma bevonásával. A felvonulások kapcsán felsorolt médiamegjelenésekből is látszik a láthatóság elért nagyságrendje, amire méltán lehetnek büszkék a szervezők.
A kezdeményezés további ereje és eredménye, hogy nem csak a problémákra irányítja rá a figyelmet, hanem megoldásokat is keres. Ennek érdekében innovatív magyar projekteket is bemutat – mint amilyen például a MagicMe, nowtechnologies, route4you, jarokelo.hu, spinner kerekes szék, azabaj flashmob –, amelyek a fogyatékossággal élő embereke életét hivatottak megkönnyíteni.

Fenntarthatóság

A szerveződés önkéntes munkára épít, minden résztvevő, segítő, minden aktív tag önkéntes. Mint más önkéntes szerveződés esetében, a Rehab Critical Massnál is felmerül a kérdés, hogy az önkéntes tevékenység meddig tartható fenn, meddig lehet az ügy iránti elkötelezettségből – az egzisztenciális megfontolásokat félretéve – változást elérni, mozgósítani, minél többek figyelmét felkelteni. Hogyan lehet újabb önkénteseket, tagokat toborozni? Új tagok bevonásával hogyan lehet biztosítani a folytonosságot? Ugyanakkor az Rehab Critical Mass égisze alatt újonnan indított tevékenységek azt jelzik, hogy egyelőre nem akut probléma a fenntarthatóság, ám az ezzel hosszabb távon valószínűleg számolni kell.