Szerencsejáték Zrt. – Karitatív sorsjegy-értékesítési hálózat működtetése

Közel 1600 fős kollektíva 15 százaléka több mint 20 éve dolgozik a vállalatnál, 30 százaléka pedig legalább 10 éve lojális a céghez. Munkatársaik elkötelezettségét bizonyítja, hogy 2013-ban a Szerencsejáték Zrt. elnyerte a Legjobb Munkahely díjat nagyvállalati kategóriában.

A jógyakorlat részletes leírása, kitűzött céljai

A Szerencsejáték Zrt. 2003-ban kezdte működtetni sorsjegy-értékesítési hálózatát, melynek keretén belül, országszerte közel 180 megváltozott munkaképességű kollégával dolgoznak együtt. A hálózat élenjáró és példaértékű fenntartásáért – legutóbb 2015-ben – a vállalat elnyerte a Fogyatékosság-barát Munkahely elismerést is.
A cég úgy alakította a munkakörülményeket, a toborzási és kiválasztási folyamatokat, a bér és juttatások, képzések rendszerét, valamint a vállalati kommunikációt és az érdekképviseletek működését is, hogy a megváltozott munkaképességű munkavállalók hosszú távú foglalkoztatása folyamatosan fenntartható legyen. A vállalat általános felkészítése mellett, valamennyi értékesítő helyen a munkavállaló egyéni adottságainak megfelelő szintű akadálymentesítés is megvalósult.


„Amióta ennél a munkahelynél dolgozom, azóta úgy érzem, hogy fontos vagyok valakiknek, akikhez én minden nap bejövök… mert itt úgy érzem, hogy foglalkoznak velem és fontos vagyok mások számára.”

(a vállalatnál dolgozó egyik hallássérült munkatárs nyilatkozata)

 

A jó gyakorlat bevezetésének előzményei, okai, a projektben résztvevők és felelősségeik

A cég felelős foglalkoztatásának kiemelt jelentőségű mozzanata az esélyegyenlőség érvényesítése. Esélyegyenlőségi tervének része a részmunkaidős foglalkoztatás lehetőségének biztosítása, a fogyatékossággal élők, kismamák és nyugdíjasok részére készített információs csomagok, amelyek az akadálymentesítésről, illetve a jogi és pénzügyi tanácsadás lehetőségéről adnak tájékoztatást. A társaság a 2011- 2012. évi esélyegyenlőségi tervében foglaltaknak megfelelően 2012-ben belső szociológiai felmérést végzett, amelynek eredményeként a következő esélyegyenlőségi tervben önálló hátrányos helyzetű csoportként határozta meg a megváltozott munkaképességű személyeket. A felmérés alapján intézkedési tervet dolgoztak ki a felmerült feladatokról. A Szerencsejáték Zrt. elköteleződését bizonyítja, hogy 2014-től a Munkáltatók Esélyegyenlőségi Fórumának is tagja.

Az Esélyegyenlőségi terv

2003. évi CXXV. törvény a hátrányos megkülönböztetés csökkentése érdekében előírja, hogy az ötven főnél több munkavállalót foglalkoztató költségvetési szervek és többségi állami tulajdonban álló jogi személyek kötelesek esélyegyenlőségi tervet elfogadni. Az esélyegyenlőségi terv célja, hogy a munkáltató biztosítsa dolgozói számára az egyenlő bánásmód elvének teljes körű érvényesülését, a munkavállalás megkezdése előtt és alatt az esélyegyenlőséget minden foglalkoztatottja számára, az érintett csoportok helyzetének az elemzésével felmérje az érintettek valós helyzetét, helyzetük alakulását figyelemmel kísérje és elősegítse az esélyegyenlőségi célok megvalósulását, és intézményesen orvosolják a kapcsolatos sérelmeket.

 

Nehézségek, pozitívumok, eredmények és kulcs sikerfaktorok

A korábbi években az értékesítő helyek megfelelő akadálymentesítése jelentett problémát, ami néhány fogyatékossági csoport számára nem tette elérhetővé a pozíció betöltését. További nehézséget jelent, hogy az értékesítő munka jellege is szűkíti a foglalkoztatottak körét: elsősorban a mozgásukban korlátozott és egészségkárosodott emberek foglalkoztatása megoldott. Azért, hogy ez a helyzet változzon a cég több civil szervezettel és érdekvédelmi szövetséggel is folyamatosan konzultált, és ennek eredményeképpen most már siket és nagyothalló eladók is dolgoznak a hálózatban.
A jógyakorlat megvalósításának kulcsa az integrációs folyamat körültekintő és tudatos felépítése, és hogy a cég vezetése, és munkatársai is elkötelezettek voltak a sikeres megvalósításban. A cég deklaráltan törekszik a felelős foglalkoztatás elvének gyakorlattá változtatására: azt belső szabályzataiban, esélyegyenlőségi tervében lefektetett elvárásaiban, a toborzás – kiválasztás folyamatában, a belső képzésekben, a nem fogyatékos munkavállalók felkészítésében, és a céges külső és belső kommunikációban egyaránt érvényesíti.


„Nagyon örülök ennek a munkahelynek, hogy megtaláltam, mert úgy érzem, hogy itt több emberrel megismerkedtem, a képzettségemnek is megfelelő munkába tudtam elhelyezkedni.”

(a vállalatnál dolgozó egyik hallássérült munkatárs)

 

A jógyakorlat eredményességének mérése, értékelése

A jógyakorlat eredményessége elsősorban a megváltozott munkaképességű munkavállalók magas számában, és az alacsony fluktuációban jelenik meg. A program eredményeit számos díj elnyerése is bizonyítja.

Fenntarthatóság

A program 2003 óta folyamatosan működik. A jelentős számú megváltozott munkaképességű munkaerő foglalkoztatásának fenntarthatósága érdekében folyamatosak a fejlesztések, további fogyatékos célcsoportok alkalmazására is nyitott a vállalat.

Az érintett munkavállalók számára folyamatosak a belső képzések elsősorban az értékesítői tevékenységgel kapcsolatban, az elsajátított ismereteket és a viselkedésminták használatát pedig utókövetéssel támogatják. E képzési program egyben a vállalaton belüli érzékenyítés része is lett, mert a tréningeken a megváltozott munkaképességű dolgozókon kívül más értékesítéssel foglalkozók is részt vesznek.

További tudnivalók:

Portfólió és interjú Jánoska Andrea kommunikációs osztályvezetővel: http://frtt.hu/portfolio-item/szerencsejatek-zrt/
Portfólió: https://docs.google.com/viewerng/viewer?url=http://frtt.hu/wp-content/uploads/2013/03/Szerencsej%C3%A1t%C3%A9k.pdf Felelős foglalkoztatás: http://rolunk.szerencsejatek.hu/felelos-foglalkoztatas_uj
Cégbemutatás: http://www.szerencsejatek.hu/cegbemutatas
Fogyatékosság-barát Munkahely: http://www.szerencsejatek.hu/fogyatekossag-barat-munkahely
Esélyegyenlőség a minennapokban: http://www.szerencsejatek.hu/eselyegyenloseg-a-mindennapokban